Více o srozumitelnosti webinářů

Geniální forma webináře umožňuje studentům komunikovat v reálném čase s přednášejícím a u kteréhokoli tématu je možné se zatavit na tak dlouho, jak je potřeba, a dovysvětlit detaily. Zájem a úroveň znalostí účastníků webináře dokonce může určit směr celého webináře a co se stane hlavním tématem. Chci vytvořit prostředí, kde budete klást dotazy bez obav. Částečná anonymita webináře Vám usnadní překonat zažité předsudky o tom, že projevit neznalost a položit otázku je špatné. Ptejte se a budeme společně hledat odpovědi a skvěle se u toho bavit!


    Další otázky