Jaké jsou obchodní podmínky?

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO WEBINÁŘE/KURZY

Tyto všeobecné podmínky upravují pořádání webinářů/online kurzů firmou Via Festiva (dále Mgr. Eva Motýlová):

 1. Webinář je on-line kurz, který budete absolvovat u svého PC prostřednictvím internetu, pohodlně ve Vaší kanceláři či doma a bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.
 2. Každá učiněná objednávka je závazná. Zasláním objednávky zákazník stvrzuje, že veškeré údaje jsou správné. Dojde-li k jakékoli změně údajů týkajících se objednávky zákazníka, je zapotřebí o takových skutečnostech neprodleně informovat Mgr. Evu Motýlovou.
 3. Veškerá komunikace mezi Mgr. Evou Motýlovou a zákazníkem probíhá elektronickou formou, tj. fakturu – daňový doklad i přístupová hesla obdrží zákazník e-mailem na adresu uvedenou na objednávce.
 4. Potvrzení o registraci objednávky obdrží zákazník e-mailem. Každý přihlášený účastník obdrží nejpozději den před webinářem přihlašovací údaje, které smí použít pouze pro své vlastní přihlášení do virtuální webinární místnosti. Je zakázáno poskytovat tyto údaje k přihlášení jiným osobám.
 5. Spolu s přístupovými údaji zákazník obdrží zálohovou fakturu a po jejím zaplacení řádnou fakturu.
 6. Při platbě je třeba uvádět variabilní symbol uvedený na faktuře. Nejsem plátce DPH.
 7. Cena webináře zahrnuje účast na on-line přednášce, kterou může zákazník sledovat na monitoru počítače z pohodlí své kanceláře, průběžné kladení otázek prostřednictvím chatu, které lektor zodpovídá v části webináře tomu určené. Audionahrávku, videonahrávku či podklady pro prezentaci je možno získat po domluvě s Mgr. Evou Motýlovou. Nabídka těchto dodatečných mateiálů bude upřesněna u každého konkrétního webináře či kurzu. Mgr. Eva Motýlová negarantuje, že lektor na webináři zodpoví všechny položené dotazy.
 8. Při nízkém počtu zájemců se webinář neuskuteční. V takovém případě bude účastnický poplatek navrácen v plné výši. Zároveň bude  vypsán nový termín a účastník si zvolí, zda chce vrátit účastnický poplatek nebo se zúčastní v novém termínu.
 9. Účastník odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami účasti.
 10. Mgr. Eva Motýlová si vyhrazuje právo na změnu cen a specifikace webinářů. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek a dalšími informačními kanály.
 11. Mgr. Eva Motýlová si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.viafestiva.cz a je označena datem zahájení platnosti. Veškeré objednávky a účast na webinářích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
 12. Pokud nebude účastník s webinářem spokojen, může do čtrnácti dnů od konání webináře požádat o vrácení účastnického poplatku v plné výši. Bude mu vyhověno.
 13. Zákazník dává Mgr. Evě Motýlové uvedením svých kontaktních údajů na objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli odvolat písemnou formou. Mgr. Eva Motýlová zaručuje, že data zákazníků nebudou poskytnuta třetím osobám.
 14. Zákazník má možnost si na internetových stránkách objednat i možnost vstupu do archivu informačních produktů – VIP sekce. Objednávku provede vyplněním internetového formuláře a platbu pomocí platební brány GoPay. Fakturační údaje zákazník vyplní online. Podle zvoleného typu platby bude zákazníkovi vystavena zálohová faktura a/nebo faktura (po připsání platby na účet). Veškerá komunikace bude probíhat elektronicky a faktura v písemné podobě bude vystavena a zaslána na vyžádání.
 15. Varianta členství ve VIP sekci „neomezeně“ není časově omezená a účastník hradí jednorázový poplatek. Mgr. Eva Motýlová si vyhrazuje právo kdykoliv fungování VIP sekce Via Festiva ukončit. V takovém případě budou členové VIP sekce na tuto skutečnost upozorněni a bude jim dána možnost stáhnout si v digitální podobě všechny audiovizuální produkty, které byly součástí VIP sekce až do jejího ukončení.
 16. Vždy před uplynutím doby předplatného bude zákazník emailem upozorněn na možnost si předplatné prodloužit.
 17. Na předplatné do VIP sekce se vztahuje záruka spokojenosti. Zákazník má možnost členství kdykoli během jeho trvání ukončit a zažádat o vrácení členského poplatku v plné výši.
 18. Mgr. Eva Motýlová nenese odpovědnost za následky využití informací získaných z webinářů/kurzů Via Festiva v praxi. Všechny rady je třeba uplatňovat s rozumem s přihlédnutím k aktuálním podmínkám.
 19. Kurzy Via Festiva mají formu série webinářů a nebo série nahrávek z těchto webinářů. Zákazník je vždy v popisu produktu upozorněn, zda se jedná o webinář v reálném čase nebo nahrávku. Nahrávky jsou zpřístupněny online na zvláštních stránkách chráněných přístupovým heslem. Zákazník, který si zakoupil kurz, není oprávněn své přístupové údaje poskytovat třetím osobám.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 26. 8. 2013.