Kteří lidé vás nabijí energií

30-12-2012 Nezařazené 2 komentáře

Kteří lidé vás nabijí energií

Pro dnešní článek mi byla inspirací kniha marketingového mága Brendona Burcharda „The Charge“ (dalo by se přeložit jako „Náboj“). Tato kniha zatím v češtině nevyšla a tak vás snad potěší ochutnávka – volný překlad části věnované tomu, jaké vlastnosti a schopnosti mají lidé, kteří ostatní nabíjejí svou energií (aniž by jim samotným ubylo) a jsou inspirací a prvkem přinášejícím jiným do života radost a dobrý pocit.

Vlastnosti, které vyjmenuji, je možné během života vypěstovat. Nikomu nejsou ze sta procent vrozené. Záleží jen na vás, zda chcete takovou osobou být či ne.

Pro zjednodušení budeme takového člověka nazývat „akumulátor“. Akumulátor srší energií a svým entuziasmem strhává ostatní. Je příjemné být v jeho blízkosti. Inspiruje, dodává sílu a odvahu. Dává příklad. Je na něm vidět, že intenzivně prožívá každý moment a život je pro něj vzrušující dobrodružství.

1) Akumulátor vníma přitomný okamžik s otevřenýma očima a myslí. Akumulátor neignoruje minulost, ale nenechá se pohltit myšlenkami na ni. Situace, které se kolem něj odehrávají, zpracovává se zvědavostí, flexibilitou a spontaneitou. Tomu, co vidí, přisuzuje smysl až po delším hodnocení. Neláme si hlavu s tím, jak by něco „mělo dopadnout“. Díky tomu je trpělivější, tolerantnější a vnímavější ke všemu, co ho v životě potká. Chápe, že cesta je stejně důležitá jako její cíl. Je plně pohroužen do přítomného momentu.

2) Akumulátor je zaměřen na budoucnost. I když je akumulátor plně přítomen v každém momentu svého života, má i jasnou představu o budoucnosti. Představuje si svoje sny a plány do nejmenších detailů. Problémy vidí vždy jako řešitelné a zároveň se cítí schopen je vyřešit. Vize vlastní budoucnosti akumulátora plní nadšením a optimismem. Ví, že dokáže svou vizi krok za krokem realizovat.

3) Akumulátor vyhledává výzvy. Nadšení pro život nachází akumulátor i ve vyhledávání a překonávání výzev. Výzva, nový úkol, nová dovednost – to všechno je pro akumulátora jako „cukrátko“ pro mozek. Do krevního oběhu se mu vyplaví hormony štěstí. Akumulátor je připraven na všechno, co mu život postaví do cesty, protože věří, že neexistuje situace, kterou by neuměl zvládnout. Proto zvládá akumulátor proces růstu s lehkostí a hravostí.

4) Akumulátor se hluboce a opravdově zajímá o ostatní. Akumulátor miluje lidi. Cítí k nim respekt a je zvědavý, co se může od toho kterého člověka naučit. Hodně se ptá a soustředěně naslouchá vyprávění o lidských snech a obavách. I když je vnímán jako extrovertní a společenský člověk, jeho vztahy s lidmi nejsou povrchní a jenom na oko. Vztah s lidmi vidí jako hlavní zdroj růstu a radosti v životě.

5) Akumulátor si vystačí sám. I když vyhledává vztahy s jinými lidmi, je akumulátor soběstačný a vynalézavý člověk. Jde si za svým cílem ve svém vlastním rytmu a nenechá se nikým svést z cesty. Nemá potřebu vyhovět každému ve svém okolí, pokud by to znamenalo ustoupit ze svých zásad. Proto někdy působí tvrdohlavě a trochu podivínsky. Ale má prostě jen dost odvahy, aby si šel svou vlastní cestou a přicházel věcem na kloub i za cenu občasného neúspěchu.

6) Akumulátor je kreativní. Vybírá si často povolání nebo oblast podnikání, která mu umožňuje vyjádřit kreativně sám sebe. Vyjadřuje se ve slovech, obrazech, designu, hudbě. Nepřizpůsobuje svou tvorbu kritice, ale stojí si za svým viděním světa a dělí se o něj s ostatními.

7) Akumulátor hledá a vytváří význam. Respektuje hlubší význam věcí a sám dohlíží na to, aby vytvářel situace, které význam mají. Díky tomu snadněji vnímá situaci z ptačí perspektivy a nenechá se zbrzdit a otrávit detaily, které by jiné znechutily a odvrátily od vytýčeného cíle. Spolu s Viktorem Franklem usilují o smysluplný život. Proto akumulátor oceňuje v životě jak úspěchy tak neúspěchy a snaží se i jiným vytvářet okamžiky, které si budou dlouho pamatovat – snaží se je příjemně překvapit situací, zážitkem nebo dárkem, který dá situaci velký význam. Nešetří slovy chvály, lásky a obdivu a ocenění.

Pokud v sobě dokážete tyto vlastnosti a pohled na život vybudovat, pocítíte, že jste se energeticky posunuli na mnohem vyšší úroveň. Život si více užíváte a navíc svou přítomností obdarováváte i ostatní.

(Převzato a volně přeloženo z knihy „The Charge“ Brendona Burcharda. Vydalo nakladetlství Free Press v New Yorku v roce 2012.)


2 komentáře k článku

  1. Dobry den ,
    Vaše články mi moc pomáhají zvládnout každou situaci
    Chci vám tímto poděkovat
    Monika


    • To jsem moc ráda!


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *